Tür A

Vizyonumuz

Hristiyan inancını benimseyen kişilerin bireysel ve toplumsal ibadet, ruhsal, duygusal, sosyal ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanması için çaba sarf etmek, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin çaba sarfetmek