Tür A

Misyonumuz

Hristiyanlığı dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin Rabbimizin isteğine ve ortaya koyduğu şartlara göre Anadolu’da temsil etmek